Zajęcia dla kandydatów

Organizowane przez Stowarzyszenie „Kreska”, zajęcia dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.

Piotra Potworowskiego w Poznaniu z rysunku, malarstwa i rzeźby rozpoczną się w roku szkolnym 2019/2020 dnia 12.10.2019r  o godzinie 10:00.

Zajęcia trwają od godziny 10:00 do 13:00.

Opłata za zajęcia (4 godziny lekcyjne) wynosi 40,00zł – płatne na miejscu u nauczyciela.

Na zajęcia z rysunku należy zabrać ze sobą blok rysunkowy A3, lub blok techniczny A3, ołówki 2B - 8B, gumkę;

na malarstwo – pędzle płaskie i okrągłe, farby akrylowe lub tempery lub plakatówki, naczynia do wody, szmatkę, Na zajęcia nie przynosimy farb olejnych.

Na zajęcia rzeźbiarskie należy przynieść: 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków.

Jednocześnie informujemy, że aktywne uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotowanie kandydata

do egzaminu wstępnego, który jest częścią złożonego procesu rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Uczestnictwo w warsztatach nie stanowi gwarancji dostania się do szkoły.

Zajęcia są dedykowane również młodzieży pragnącej realizować swoje pasje i zainteresowania.

Zapraszamy serdecznie!

Pożegnanie Piotra Hermanowskiego

hermanowski

Warsztaty plastyczne

Organizowane przez Stowarzyszenie „Kreska”, zajęcia dla kandydatów do
Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu rozpoczną się
w roku szkolnym 2018/2019 w sobotę, dnia 06. 10. 2018 r. o godzinie
10.00. Będą odbywać się naprzemiennie : rysunek i malarstwo oraz rzeźba.

Zaczynamy od rysunku i malarstwa.

Na zajęcia z rysunku i malarstwa należy zabrać ze sobą papier A3, ołówki 2B - 8B,

gumkę, pędzle płaskie i okrągłe, farby wodne, naczynia do wody,

a na zajęcia rzeźbiarskie 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków.

Opłata za zajęcia (4 godziny lekcyjne) wynosi 40,00zł.

Jednocześnie informujemy, że aktywne uczestnictwo w zajęciach ma na
celu przygotowanie kandydata do egzaminu wstępnego,  który jest częścią
złożonego procesu rekrutacji do Liceum Plastycznego w Poznaniu.

Zajęcia są dedykowane również młodzieży pragnącej realizować swoje pasje i zainteresowania.

Uczestnictwo w warsztatach  nie stanowi gwarancji dostania się do szkoły.

Zapraszamy serdecznie!

Wystawa Obrazy w Służbie

zAPROSZENIE

Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową: Pobierz plik...

INTERAKCJE 2018

UWAGA: Zmiany w regulaminie i karcie zgłoszeniowej!

BANER www

Regulamin: Pobierz plik...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608