Projekt Erasmus+ 2018 - 2020

W naszej szkole rusza kolejny projekt programu Erasmus+.  W latach szkolnych 2018/19
i 2019/20 w Liceum Plastycznym  będzie realizowany projekt „Proactive learning - improving real-life skills due to inclusive task-based activities“ [Aktywne kształcenie -doskonalenie umiejętności życia codziennego z wykorzystaniem zadań integracyjnych ],
w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna KA 2. Partnerstwa Strategiczne.
Ten dwuletni projekt prowadzony będzie z dwoma innymi szkołami średnimi z Hiszpanii
i Portugalii, finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej. Grupa projektowa Liceum Plastycznego będzie składała się z 18 uczniów, 2 nauczycieli koordynujących pracę
w projekcie oraz nauczycieli wychowawców. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk wspomagających aktywne uczenie sie od siebie na wzajem, motywowanie uczniów
do wspólnych działań i integracji.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg wspólnych zadań, warsztatów, wyjazdów oraz spotkań uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich. W najbliższym roku szkolnym projekt uwzględnia wizyty uczniów w Hiszpanii i Portugalii, a w drugim roku projektu uczniowie wyjadą do Hiszpanii po raz drugi oraz odbędą sie dwie rewizyty uczniów z krajów partnerskich w naszej szkole.

 

Regulamin; Pobierz plik...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608