logo projekt color "Proactive Learning - improving real life skills due to inclusive task-based activities"

erasmus

Opracowanie graficzne logotypu: Mariola Pieprzyk
Koncepcja: Waleria Morska

Sprawozdanie z przebiegu V wymiany OnLine

baner www rzutnik   C5

 

IMG 20210618 WA0003

W dniach 14 - 18. 06. 2021 r. odbyła się ostatnia, piąta mobilność w ramach Projektu Erasmus+ Proactive Learning  . Ze względu na pandemię, wywołaną korona wirusem, wymianę projektową zrealizowaliśmy  online, na platformie MicrosoftTeams.  Ze strony PLSP im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu w programie brało udział 11 uczniów:

Agata Fogtman

Hanna Muszyńska

Zuzanna Martinek

Aniela Jankowska

Waleria Morska

Zofia Morawska

Zuzanna Meisner

Eryka Bitka

Zuzanna Sakowicz

oraz nauczyciele;

Katarzyna Maciąg

Andrzej Maldzis

Pierwszy dzień mobilności rozpoczął się od oficjalnego powitania uczestników projektu przez dyrektorkę PLSP w Poznaniu, Panią Beatę Bregier - Maldzis, która życzyła wszystkim dobrej i owocnej współpracy. Następnie, każdy z uczestników projektu  z wyjątkiem Andrzeja Maldzisa miał możliwość przedstawienia się pozostałym uczestnikom projektu.

Po części oficjalnej,  uczniowie PLSP w Poznaniu, Zofia Kałużyńska, Max Korzyniewski oraz Aniela Wróblewska wyposażeni w kamerę zaprosili wszystkich do wędrówki po naszej szkole. Dzięki zakupiony w ramach projektu, statywowi oraz kamerze,  mogliśmy zostać oprowadzeni przez wszystkie ważne miejsca i zakamarki, znajdujące się w budynku naszej szkoły, uczestniczyliśmy we właśnie odbywających się zajęciach. Prowadzący uczniowie, mieli możliwość na żywo rozmawiać z napotkanymi uczniami i nauczycielami.

W ostatnim punkcie programu tego dnia zaprosiliśmy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy w Ice Breaker activities  Getting to know one another na Genially App - students in breakout rooms.  Aktywności te miały za zadanie umożliwić lepsze poznanie się uczestników między sobą oraz rozwijać kompetencje językowe.

W drugim dniu swoje zadanie prezentowała szkoła z Penafiel w Portugalii. Za swój temat przewodni uczniowie z Portugalii wybrali matematykę. Jej związki z życiem codziennym przedstawili, proponując nam udział w różnego rodzaju grach i sztuczkach nie tylko związanych z kartami.

 Breakout session - virtual challenge related to Maths

Drugi dzień zamykał warsztat, który prowadzony był przez nauczyciel rzeźby w naszej szkole, Pana Dawida  Puszyńskiego. Tematem pracy było opracowanie w skali, a następnie wykonanie w materiale typowej dla danego kraju szopy.

Dzień trzeci rozpoczęły prezentacje przygotowane przez uczniów z Hiszpanii, którzy jako ich temat, wybrali Środowisko naturalne. Uczniowie zaprezentowali temat w formie gry online Escape Room w której to uczniowie szkół partnerskich rywalizowali rozwiazując poszczególne zagadki. Kolejną formą realizacji tematu była interaktywna gra na aplikacji Kahoot.

Warsztaty projektowe przygotowane przez nauczyciela projektowania przestrzennego, Pana Konrada Juścińskiego zamknęły dzień trzeci mobilności. Nauczyciel zapoznał uczestników z możliwościami projektowania 3D w ogólnodostępnej wersji programu SketchUp. Pomimo, że przeprowadzona w ograniczonym czasie, prezentacja możliwości zawartych w programie wywarła duże wrażenie na biorących w niej udział uczniach. W warsztatach Panu Juścińskiemu asystowały uczennice Hanka Muszyńska i i Zuzanna Martinek.

Dzień czwarty mobilności należał do grupy Polskiej. Uczniowie naszej szkoły mieli za zadanie opracowanie i przedstawienie zagadnień związanych z wolontariatem. Począwszy od szeroko rozumianej  idei i definicji wolontariatu, jego najważniejszych światowych i krajowych przedstawicieli, a kończąc na wolontariacie, w który bezpośrednio zaangażowani są nasi szkoły.

 Na spotkanie zaprosiliśmy studentkę psychologii, Panią Sabinę Wolniewicz. Jej doświadczenia z wolontariatem wydały nam  się niezwykle interesujące, ze względu na osoby, którym pomaga.  Pani Sabina opowiedziała nam, mianowicie o swojej współpracy z osobami niewidzącymi oraz pracy związanej z ułożeniem i przygotowaniem psów do roli przewodników osób niewidzących. Jej wystąpienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników projektu.

W części warsztatowej czwartego dnia mobilności online, uczniowie mieli za zadanie zaprojektowania własnego wolontariatu oraz promującego go plakatu itp.

Piąty, ostatni dzień rozpoczął się od prezentacji przez poszczególne szkoły zadania wykonanego w trakcie warsztatów dzień wcześniej. W jego trakcie powstał materiał zapraszający do różnych form wolontariatu. Uczniowie opracowali  swe prace w programach graficznych lub wykonali je ręcznie, przy pomocy tradycyjnych materiałów takich jak pisak, kredka itp.

Następnym punktem programu było zadanie, polegające na ułożeniu dwóch zwrotek słów do piosenki, która byłaby jednocześnie podsumowaniem piątej mobilności oraz całego projektu.  

Podsumowując, chcielibyśmy podkreślić dobrą atmosferę jaka towarzyszyła naszemu tygodniowemu spotkaniu, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne  wszystkich szkół.

Jedyne czego nam brakowało, to oczywiście bezpośredniego kontaktu, spotkania które stanowi istotę całego Programu Erasmus+.

Oficjalne  zakończenie projektu.

Relacja z czwartej wymiany w ramach realizacji projektu

Relacja z czwartej wymiany w ramach realizacji projektu
 "Proactive Learning - improving real life skills due to inclusive task-based activities"

Almeria, Hiszpania  |  17 lutego – 24 lutego 2020

Dzień pierwszy, poniedziałek, 17.02.2020

     W czwartej wymianie w ramach realizacji projektu "Proactive Learning - improving real life skills due to inclusive task-based activities" we współpracy ze szkołami z Hiszpanii i Portugalii wzięły udział uczennice: Zuzanna Martinek, Hanna Muszyńska, Zuzanna Sakowicz, Julia Stachowska, Agata Fogtman, Aniela Jankowska wraz z opiekunkami: prof. Ewą Sumowską i prof. Mariolą Pieprzyk.

     W późnych godzinach popołudniowych dotarłyśmy do szkoły w El Ejido. Po powitaniu obejrzałyśmy wspaniały pokaz tańców flamenco w wykonaniu uczennic szkoły IES San Domingo. Występom artystycznym towarzyszył poczęstunek przygotowana przez rodziców uczniów, biorących udział w wymianie. Miałyśmy okazję spróbować wielu egzotycznych potraw z różnych części świata.

Dzień drugi, wtorek, 18.02.2020.

     W środę o godz. 8.15 autobus zabrał nas sprzed szkoły na całodniową wycieczkę do Granady. Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Alhambry, jednego z najwspanialszych zabytków Andaluzji i jednego z najważniejszych śladów panowania Arabów (Maurów) nad Półwyspem Iberyjskim. Nazwa Alhambra odnosi się do całego ufortyfikowanego miasta. Na terenie kompleksu znajdowały się także pałace władców i arystokracji, koszary wojskowe i infrastruktura militarna, obszary handlowe, uniwersytet, meczety i zwyczajna dzielnica mieszkalna (Medina).

     Najstarszą częścią Alhambry jest twierdza Alcazaba. Jej budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie XIII wieku. Miałyśmy okazję pospacerować po murach i wejść na jedna z wielu wież, Wieżę Strażniczą, z której rozpościerał się fantastyczny widok na miasto.

     W czasie podróży autobusem oglądałyśmy hektary tzw. „zielonych domów”, czyli pokrytych folią szklarni, w których produkuje się głównie pomidory.

Dzień trzeci, środa, 19.02.2020.

     Środę spędziłyśmy w szkole. Miałyśmy okazję uczestniczyć w kilku warsztatach, przygotowanych przez reprezentację z Portugalii i przez gospodarzy.

     Na jednym z korytarzy realizowany był warsztat „Iluzje optyczne”. Uczniowie malowali na ścianach obrazy, zgodnie z wcześniej przygotowanymi projektami, które sprawiały niezgodne z rzeczywistością złudzenia, bo nasz mózg błędnie je interpretował.

     Na kolejny warsztat zaprosił nas nauczyciel chemii i fizyki. Nauczył nas przyspieszać proces tworzenia się stalaktytów i robienia wielkich baniek mydlanych.

     Po tych zajęciach trafiłyśmy na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej ofiarom wypadków. Na fantomach i/lub na sobie mogłyśmy przećwiczyć usuwanie ciała obcego z przełyku oraz reanimowanie noworodków i osób dorosłych.

     W tym samym czasie celebrowany był DZIEŃ NARODOWY. Do IES San Domingo uczęszczają uczniowie dwudziestu dwóch narodowości. Każda z nich przygotowywała swoje stoisko. Było to bardzo malownicze i smaczne, bo oprócz strojów, tańców, flag, muzyki popularyzowana była również kuchnia regionalna. Polska delegacja też zaprezentowała się smacznie: częstowałyśmy „Ptasim mleczkiem” i kabanosami….

Dzień czwarty, czwartek, 20.02.2020.

     Czwartek rozpoczęłyśmy udziałem w warsztatach przygotowanych przez delegację portugalską. Zadania, które postawiono przed uczniami, polegały na rozpoznaniu w przepięknych mozaikach przekształceń matematycznych czy znalezieniu lokalizacji dla chłopaka, który chce mieć możliwie najkrótszą trasę do swoich trzech przyjaciółek. W taki atrakcyjny sposób uczniowie mogli rozwiązywać ważne problemy matematyczne związane z tzw. „metryką taksówkową”.

     Część z uczniów kontynuowała prace malarskie nad muralami z optycznymi iluzjami, część sprawdzała, jak przebiega proces krystalizacji stalaktytów. Nikt się nie nudził….

     Po lunchu był czas na prezentacje, przygotowane przez naszą delegację. Uczennice zaprezentowały trzy „trasy matematyczne”:

TRASA I - Matematyka w architekturze na przykładzie wybranych budynków w Poznaniu. Projekt zrealizowały uczennice Zuzanna Martinek oraz Zuzanna Sakowicz.

Prezentacja zawierała opis trzech budynków miasta Poznania, ich historię, projektantów, oraz funkcję. Uczennice dokonały analizy formy i konstrukcji z uwzględnieniem geometrii, proporcji, otoczenia poprzez stworzenie modeli w programie Sketchup.  Prezentacja dotyczyła domów towarowych ALFA, budynku BAŁTYK, historycznego pawilonu IGLICA MTP oraz budynku OKRĄGLAK.

TRASA II - Matematyka w sztuce polskiej - polscy artyści i ich relacja z matematyką w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Projekt zrealizowały uczennice Hanna Muszyńska oraz Julia Stachowska

Prezentacja zawierała opis sylwetek artystów Polskich, którym matematyka towarzyszyła w pracy twórczej.

TRASA III - śladami matematyki polskiej - trasa po miejscach ważnych dla rozwoju polskiej matematyki.

Projekt zrealizowały uczennice Agata Fogtman oraz Aniela Jankowska

Prezentacja opowiadała o miejscach związanych z matematyką polską, Lwów - Lwowska Szkoła Matematyczna, Kraków, Warszawa - Warszawska Szkoła Matematyczna, Wrocław, Poznań - ENIGMA

     Po zakończeniu prezentacji uczniowskich prof. Sumowska poprowadziła lekcje matematyki dla klasy „scientist” na temat magicznych liczb.

     Tego dnia zwiedzaliśmy też fabrykę czekolady i do fabrykę miodu oraz malownicze miasteczko BERJA, gdzie m. in. czekała na nas sala posiedzeń władz miasta w której dowiedzieliśmy się o jego historii.

Dzień piąty, piątek, 21.02.2020.

     Odbyła się druga część prezentacji pani prof. Ewy Sumowskiej. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i zoatała nagrodzona brawami.Zaskakujący był komentarz jednego z uczniów, który na koniec przedstawił liczby przez niego uznane za zaskakująco niezwykłe.

     Po tych zajęciach uczestniczyłyśmy w warsztatach filmowych. Po krótkim instruktażu uczennice i uczniowie zajęli się tworzeniem animacji poklatkowej, której efekty można było sprawdzić w urządzeniu z 1834 roku zwanym ZOETROP wykorzystującym efekt stroboskopowy. Wewnątrz cylindra z naciętymi szczelinami znajduje się seria obrazków przedstawiająca kolejne etapy ruchu.

     Po lunchu czekała nas kolejna wycieczka, tym razem w kierunku TABERNAS czyli hiszpańskiej pustyni, która rozciąga się na obszarze 280 km². Jest to jeden z najpiękniejszych obszarów w Hiszpanii oraz teren chroniony. Miłośnicy westernów mieli okazję wielokrotnie ją oglądać, bowiem często służyła za inscenizację do tego typu filmów. Zwiedzaliśmy małą tłocznię oliwy z oliwek, poznaliśmy proces produkcji i braliśmy udział w degustacji.

Dzień szósty, sobota, 22.02.2020.

     Sobota została przeznaczona przez naszych gospodarzy na zwiedzanie Almerii. Zobaczyliśmy Fortecę Alcazaba, usytuowaną na wzgórzu miata, twierdzę obronną Maurów z potężnymi murami i rozciągającym się z niej niesamowitym widokiem. Z fortyfikacji jeszcze 100 lat temu korzystali żołnierze. Zwiedziliśmy muzeum malarstwa ufundowane przez bardzo cenioną Donię Pakytę.     Uczestniczyliśmy w Festiwalu Pomidora.

Dzień siódmy, niedziela 23.0,2.2020.

     W niedzielę zaproponowano nam wycieczkę do Capileiry i Paampaneiry czyli do maleńkich, białych wiosek zawieszonych na zielonych zboczach gór, z ośnieżonymi szczytami Sierra Nevada w tle.  Miejsce bardzo urokliwe, ale żeby zasłużyć na przepiękne widoki trzeba odważyć się na dojazd wąskimi krętymi serpentynami. Pełne stromych, wąskich uliczek wioski zachwyciły nas architekturą, przemiłymi ludźmi, jedzeniem i artystycznymi wyrobami.

Dzień ósmy, poniedziałek, 24.02.2020

     Tego dnia, pobyt w szkole był czasem podsumowań i pożegnania. Zakończył się również proces tworzenia iluzji optycznych, które mieliśmy okazję podziwiać na ścianach budynku szkoły.

 

Czytaj więcej...

Relacja z przebiegu III wymiany w Poznaniu

W dniach od 30. 09. 2019 r. do 07. 10. 2019 r. PLSP w Poznaniu gościło uczestników Projektu Proactive learning - improving real life skills due to inclusive task-based activities w ramach Programu Erasmus+. Mobilność rozpoczęła się w Krakowie, do którego dotarliśmy późnym popołudniem. Na miejscu czekali już na nas goście z Hiszpanii i Portugalii. Ci ostatni zdążyli w międzyczasie odwiedzić kopalnię w Wieliczce. Spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, po której wybraliśmy się na krótki, wieczorny spacer ulicami Krakowa.

 Następnego dnia, trzygodzinne zwiedzanie historycznej części miasta rozpoczęliśmy od spaceru Krakowskimi Plantami wzdłuż murów Starego Miasta, do którego weszliśmy przez Bramę Bracką. Naszej wędrówce towarzyszyła przewodniczka, dzięki której mieliśmy okazję poznać historię miasta oraz związane z nim legendy. Zwiedzanie zakończyło się na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. W trakcie wędrówki zobaczyliśmy najważniejsze dla naszej historii i kultury miejsca; Wieżę Mariacką, Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński, Kościół Franciszkanów z przepięknymi malowidłami Stanisława Wyspiańskiego itp. Ponadto uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii i Portugalii zwiedzili Smoczą Jamę i nadwiślańskie Planty. Poza wszystkim intensywne opady deszczu, które były konsekwencją szalejącego nad krajem orkanu nie ułatwiały nam tego dnia realizacji naszych planów. Po lunchu  goście z Portugalii i Hiszpanii udali się do Fabryki Schindlera. Dzień zakończył się wspólną kolacją w starej żydowskiej części Krakowa, Kazimierzu.

We wtorek, wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Oświęcimia. Wizyta w Muzeum Auschwitz/Birkenau była dla wszystkich uczestników niezwykle silnym przeżyciem. Lekcją o tyle ważną, że odbywającą się w czasie kiedy w wielu miejscach naszego Europejskiego domu ma miejsce odradzanie się  ruchów faszystowskich. Wieczorem dotarliśmy do Poznania gdzie uczniowie z Hiszpanii i Portugalii nareszcie mogli znaleźć się w domach goszczących ich rodzin.

Środa była pierwszym dniem aktywności zaplanowanych w programie projektu. Tym razem zadaniem dla wszystkich szkół, uczestników projektu było po pierwsze znalezienie dzieł szeroko rozumianej literatury światowej, które posiadają jakieś związki z matematyką, a po drugie opracowanie scenariuszy i scenek, owe związki ilustrujących. Po krótkiej części oficjalnej, z udziałem Pani Dyrektor, która powitała gości, życząc nam wspólnej, owocnej pracy oraz miłego pobytu nastąpiła pierwsza prezentacja. Tego dnia wystąpiła szkoła z Hiszpanii. Uczniowie zainspirowali się znaną wszystkim doskonale książką Louisa Carolla "Alicja w krainie czarów". Kolejnym punktem programu był warsztat graficzny zatytułowany Palimpsest. Na przygotowanych wcześniej kolumnach uczniowie poszczególnych krajów mieli odbijać szablony opracowane wg. charakterystycznych dla danego kraju, regionu wzorów. W założeniu wielokrotne odbicia, nawarstwiania w/w wzorów miały stworzyć wielobarwną, multikulturową "tkaninę". Równolegle do w/w warsztatu odbyły się dwie lekcje przygotowane przez nauczycieli z Hiszpanii i Portugalii.

Czwartek. Dzień rozpoczął się od prezentacja scenek, którą przygotowała szkoła z Portugalii. W ich trakcie uczniowie wprowadzili nas w świat paradoksów ze starożytnej szkoły Eleatów.  Następnie goście wzięli udział w lekcji - prezentacji, w trakcie której omówiono wynalazek oraz twórczość absolwenta naszego liceum, Pana Janusza Kapusty. Lekcja obok najważniejszych faktów z życia artysty prezentowała także wielorakie zastosowania wynalezionej przez niego 11 ściennej  bryły geometrycznej, zwanej k-dronem w sztuce, designie i przemyśle. Prezentację przygotowały  Karolina Fechner i Gabryiela Sommerfeld z klasy 3a , lekcję poprowadziła Pani Ewa Sumowska. Kolejnym punktem programu były prowadzone przez Panią Annę Jabłońską warsztaty z animacji. Ważnym punktem programu trzeciej mobilności było zapoznanie ich uczestników, w szczególności gości z trzema wybitnymi Poznańskimi matematykami, którzy mają decydujący wkład w zdekodowaniu niemieckiej maszyny szyfrującej z czasów 2 Wojny Światowej tzw. Enigmy. W związku z powyższym odwiedziliśmy dedykowane Enigmie muzeum, a przy okazji wzięliśmy udział w grze miejskiej oraz zwiedziliśmy mury CK Zamek.

Piątek. W tym dniu uczniowie naszej szkoły nareszcie mogli przedstawić swoje scenki, które oparte były na tekstach Heraklita, Nietschego i Mallarmego. Prezentacja zatytułowana była: Throw a dice. Trzy scenki dotyczyły relacji pomiędzy egzystencją, a rzutem kostką, związkami jakie zachodzą między  przypadkiem, a  koniecznością.

W godzinach południowych udaliśmy się do Muzeum Rogala Marcińskiego.

Po południu, w szkole odbyła się pożegnalna zabawa, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Na tę okazję uczniowie goszczący oraz ich rodzice przygotowali dla naszych gości poczęstunek, a uczniowie Jakub i Jonasz Hałas przygotowali oprawę muzyczną, wykonując na trąbce i akordeonie utwory muzyki ludowej, która towarzyszyła prowadzonej przez nich zabawie i tańcom. Spotkanie poprzedzone było występem wokalnym Igi Walkowiak , której opiekunem artystycznym jest Pan Krzysztof Maciejewski.

Sobota była dniem zwiedzania miasta Poznania, które rozpoczęliśmy od w wizyty w Bramie Poznania, muzeum najwcześniejszej historii miasta Poznania i Polski. Następnie udaliśmy się na Stary Rynek gdzie o godzinie 12.00 goście byli  świadkami nigdy do końca nie rozstrzygniętych zmagań poznańskich koziołków.

Następnie goście zwiedzili Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Kolekcję Malarstwa w Muzeum Narodowym. Wieczorem nauczyciele spotkali się na kolacji, która była podsumowaniem tygodniowego pobytu w Polsce.

Niedziela. Koniec 3 mobilności. Czas na podsumowanie i ewaluację projektu w związku z 5 mobilnością, która także odbywa się w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Relacja z drugiej mobilności do Szkoły w Pinheiro/Porto w Portugalii

W dniach 31 03. 2019 - 07. 04. 2019 r. odbyła się druga wymiana młodzieży w ramach projektu "Proactive Learning" Programu Erasmus +. Jej uczestnikami byli następujący uczniowie: Urszula Blachnierek, Danuta Kobylacka, Grażyna Olejniczak, Nikodem Pera

z klasy 3a, Agnieszka Dłużewska z klasy 2b oraz uczennica klasy 1b Zuzanna Meisner. Nauczycielami, sprawującymi opiekę nad uczniami byli koordynatorzy projektu Pani Katarzyna Maciąg, nauczycielka języka angielskiego oraz nauczyciel rysunku Pan Andrzej Maldzis. Gospodarzem była, leżąca w odległości ok. 30 kilometrów od Porto publiczna szkoła Agrupamento de Scholas de Pinhheiro.
Program wizyty, zresztą jak w większości tego typu wymian był bardzo bogaty. Zakładał

z jednej strony realizację konkretnych zadań zawartych w projekcie, z drugiej wypełniony był dużą ilością aktywności, których celem było przybliżenie nam bogactwa wielowiekowej kultury Portugalii, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury Europejskiej.

Pierwszy dzień pobytu w Porto rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej, które jest własnością Fundacji Seralves. Muzeum znane jest z organizowania czasowych ekspozycji, w ramach których prezentowane są i promowane prace autorów z Portugalii. Mieliśmy okazję oglądać prace Joany Vasconcelos. Twórczość tej artystki znana jest już poza granicami Portugalii. W swoich instalacjach wykorzystuje ona motywy portugalskiej sztuki ludowej, oraz szeroko rozumianej rodzimej kultury, wpisując je w ponad narodowy kontekst. Po wizycie w muzeum spędziliśmy chwilę czasu nad Oceanem.

Po południu udaliśmy się do Pinheiro, gdzie miała miejsce uroczysta kolacja, w trakcie której zostaliśmy oficjalnie powitani przez dyrektora szkoły, a także mieliśmy przyjemność poznać wszystkie osoby zaangażowane w projekt ze szkół z Hiszpanii i z Portugalii.
Następnego dnia, we wtorek rozpoczęły się aktywności, które zostały zaplanowane w ramach  programu Erasmus+. Przez następne trzy przedpołudnia tj. we wtorek, środę i czwartek uczniowie, biorący udział w projekcie poznawali zasady oraz byli aktywnymi uczestnikami gier, przywiezionych przez poszczególne delegacje. W ramach tych aktywności odbyły się także lekcje, które poprowadzili nauczyciele Pani Katarzyna Maciąg z Polski, Pani Eva Acosta z Hiszpanii oraz Pan Andrzej Maldzis z Polski. Nasza grupa zaproszona została także do udziału w zajęciach plastycznych, a nasi uczniowie mieli okazję zrealizować własnoręcznie azuleios.

Popołudniami zwiedzaliśmy zabytki i urokliwe zakątki wielokolorowego Porto. Braliśmy udział w rejsie po rzece Douro, przepływając pod  jej sześcioma mostami. Wyposażeni w sprzęt wspinaczkowy, wspinaliśmy się na jeden z nich. Jeździliśmy dziewiętnastowiecznym wagonem electrico, by na koniec zejść do pełnych beczek porto piwnic Ramos Pintos.

Przy okazji wizyty w miasteczku Penafiel, byliśmy gośćmi burmistrza, który jest osobą odpowiedzialną za edukację w regionie.
Ostatnie trzy dni, mianowicie piątek, sobota, niedziela to epickie, całodniowe wycieczki

do miejsc związanych z historią Portugalii; Mafry, Sintry oraz Coimbry. Każde z tych miast zapisało się z osobna w historii i kulturze swojego kraju, a znajdujące sie w nich zabytki (pałace i uniwersytet) znajdują się na listach must see przewodników turystycznych.

W trakcie naszych wojaży, mieliśmy także okazję znaleźć się prawie 100 metrów pod ziemią w kompleksie jaskiń  Mira de Aire.

Żałować należy, że przez zdecydowanie większą część naszego pobytu w Portugalii padał deszcz.
Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić niezwykle ciepłe przyjęcie z jakim spotkaliśmy się

ze strony gospodarzy, mam na myśli wszystkich; nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Chcielibyśmy także, jako koordynatorzy podziękować wszystkim uczestnikom tzw. drugiej mobilności do Porto za doskonałą współpracę, zaangażowanie oraz kreowanie wspaniałej atmosfery podczas całego pobytu.

Andrzej Maldzis, Katarzyna Maciąg / koordynatorzy projektu

Uczniowie II mobilności/ zdjęcia

Czytaj więcej...

Relacja z wymiany w programie Erasmus+

Za nami wizyta w Hiszpanii. W ramach projektu Erasmus+ pod hasłem "Proactive Learning: improving real life skills due to inclusive task-based activities", w dniach od 2 do 9 lutego bieżącego roku grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w pierwszym partnerskim spotkaniu szkół z Hiszpanii, Polski i Portugalii.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem i foto relacją z wizyty.

Hiszpańska szkoła średnia IES Santo Domingo w El Ejido zorganizowała tygodniowy pobyt dla uczniów z Polski i Portugalii. Uczniowie goszczeni byli w domach swoich hiszpańskich partnerów, w których zdobywali nowe doświadczenia, poznawali nową kulturę i obyczaje, rozwijali swoje umiejętności językowe (angielski i hiszpański), a także, co zapewne najważniejsze w trakcie takich wyjazdów zawiązywali przyjaźnie.
Celem wizyty były poza wspomnianą powyżej integracją młodzieży, wymiana dobrych praktyk pedagogicznych oraz pogłębienie dotychczasowych kontaktów pomiędzy szkołami. Podczas spotkań roboczych wszystkie trzy instytucje zaprezentowały w formie filmów i prezentacji multimedialnych swoje szkoły, uczniów i miasta.
Każdy dzień wizyty obfitował w masę atrakcji, wycieczek i nowych doświadczeń. Zostaliśmy gorąco powitani przez Dyrekcję szkoły IES Santo Domingo, Nauczycieli oraz Rodziców uczniów, którzy na zorganizowanej w szkole kolacji podjęli nas pysznymi hiszpańskimi potrawami.
Byliśmy z wizytą u burmistrza El Ejido oraz odbyliśmy bardzo ciekawą lekcję z uprawy warzyw w jednej ze szklarni w okolicy El Ejido. Szklarnie, otaczające młode, niespełna 20 letnie miasteczko El Ejido są największym kompleksem szklarnianym na świecie.
Niezapomnianym przeżyciem była wycieczka do Alhambry, warownego zespołu pałacowego w Grenadzie, zabytku arabskiego budownictwa w Europie, które wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Ponadto odwiedziliśmy charakterystyczne dla krainy Andaluzji tzw. białe miasteczka, Frigiliana oraz Mojacara, które uznawane są przez wielu za najpiękniejsze w regionie.
Pobyt w Hiszpanii dostarczył nam także wielu innych, nieprzewidzianych atrakcji. Całodniowa wizyta w parku rozrywki Oasys Mini Hollywood na pustyni Tabernas pozwoliła nam doświadczyć atmosfery iście jak z Dzikiego Zachodu. Byliśmy świadkami kilku zrealizowanych w poetyce westernu inscenizacji, które rozpoczęły się  od pokazów kowbojskiej strzelaniny, a zakończyły kankanem odtańczonym w saloonie.
Oprócz wycieczek, uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili zajęcia dla uczniów hiszpańskich. Taką wymianą dobrych praktyk w kontekście nauczania i uczenia się była lekcja z historii matematyki, poprowadzona przez nauczyciela z Portugalii. Uczniowie w teorii i praktyce uczyli się o systemie numerycznym starożytnych Babilończyków. Nauczyciele z Polski poprowadzili zajęcia z gry aktorskiej. Uczniowie, używając ruchu, mowy ciała i gestów stworzyli trzy krótkie etiudy aktorskie uwiecznione kamerą.
Cudowny klimat, bogactwo kulturowe, soczysta zieleń pomimo panującej w Europie zimy oraz niezapomniane wrażenia kulinarne na długo pozostaną z nami:)

Katarzyna Maciąg, Andrzej Maldzis / koordynatorzy projektu
Anna Jabłońska / zdjęcia

Czytaj więcej...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608