Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie

 

 

Opracowała: Ewa Grzegorska

Sprawozdanie z pierwszego etapu realizacji projektu

ERASMUS +

Fighting Xenophobia with Education

Supporting Schools for a Better Europe

Sprawozdanie z pierwszego etapu realizacji projektu

 

   Wraz z końcem pierwszego semestru roku szkolnego 2015/16 mija pierwszy etap realizacji projektu w ramach programu Erasmus +.

   Do tej pory zespół nauczycieli i uczniów przy aktywnym  wsparciu i pomocy Pani  Dyrektor naszego liceum zrealizował następujące punkty programu:

   Październik 2016 – spotkanie Dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów, na którym została zaprezentowana idea projektu i krótko omówiono zasady jego realizacji

  W tym samym miesiącu odbyły się kilkakrotnie zebrania zespołów uczniów i nauczycieli, na których omawiano  i przydzielano zadania do realizacji.

  Do pracy włączyli się uczniowie klas pierwszych i drugich. Przy pierwszych pracach działały najaktywniej następujące uczennice: Natasza Bosiacka, Wiktoria Kowalczyk, Julia Szymanowska, Martyna Kowalczyk, Joanna Zychla, Anna Polny, Maria Drożdżal, Martyna Tokarska, Wiktoria Przybylska, Nawojka Zielazek, Joanna Dudzińska, Marta Małyszczak, Barbara Pieślak, Joanna Woźniak.

Wyróżnili się też dwaj uczniowie klas czwartych : Wiktor Łącki i Konrad Wrembel.

  Uczniowie brali udział w przygotowaniu scenki dramatycznej, napisali scenariusze, zagrali, nakręcili, zmontowali i udźwiękowili kilka filmów: jeden pt.: „Are we All Alike?”, drugi przedstawiający naszą szkołę i nasze  środowisko, kolejny dotyczący tego, jak sami uczniowie rozumieją zagadnienie ksenofobii.

Czytaj więcej...

Szkoła w programie Erasmus+

Nasza szkoła po raz pierwszy jest partnerem w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Celem projektu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W ramach 3-letniego projektu "Supporting schools for a better Europe: fighting xenophobia with education" nauczyciele i uczniowie mogą wyjeżdżać do krajów partnerskich projektu (Szwecja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Cypr i Rumunia) poznawać nowe kultury, rozwijać język angielski i wspólnie przeciwdziałać ksenofobii

Prezentacja do pobrania: Pobierz Plik...

Zobacz prezentację z pierwszego spotkania w Szwecji:

 

Szkoła w programie Erasmus+ Budapeszt, Węgry.

Zobacz prezentację z drugiego spotkania na Węgrzech, Budapeszt - II wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+.:

 

Film "The Making of: Mural - xeNOphobia" powstał w ramach realizacji zadań projektowych Erasmus+ pt. KSENOFOBIA, RASIZM I ODRZUCENIE. Film został zaprezentowany na Festiwalu Filmowym o ksenofobii w kinie Eurocenter w Budapeszcie. Realizacja filmu: klasa I B grupa II, opieka realizatorska: Andrzej Maldzis, Katarzyna Maciąg, Beata Stefańska.

Warsztaty Design thinking

001Metodologia Design Thinking, która przez praktykujących ją projektantów, edukatorów czy zespoły kreatywne nazywana jest „ludzką metodą”, służy człowiekowi i na zaspokajaniu jego potrzeb się koncentruje. Właśnie dlatego postanowiliśmy w naszej szkole skorzystać z niej przy pracy nad poszukiwaniem strategii konstruktywnych postaw „Wobec ksenofobii, rasizmu i wykluczenia”.
Podstawą Design Thinking jest praca warsztatowa w zespole składającym się z uczestników o różnych punktach widzenia. Każdy z nich wnosi swoją unikalną wiedzę do procesu. W procesie tworzenia innowacyjnych strategii odpowiadających na wyzwania tematu warsztatu, każdy głos jest równy, nie liczy się ani wiek, ani stanowisko, ani pochodzenie. W naszych 3-4 osobowych grupach warsztatowych mieliśmy po jednym nauczycielu naszej szkoły, po jednym przedstawicielu lokalnego środowiska i po dwóch uczniów z różnych klas.

Czytaj więcej...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608