Erasmus+ w Ruminii

Erasmus Rumunia Asia Zychla do gazetki: Pobierz plik...

For a Better Europe - Julka list: Pobierz plik...

Anti-Discrimination school policy: Pobierz plik...

Bullying - Julka list: Pobierz plik...

Erasmus+

Erasmus

Logo projektu

logo-erasmus2

Autorem projektu logo są dzieci z programu ERASMUS+, digitalizację projektu przygotowali uczniowie: Piotr Kaminski i Violetta Grochowy klasa III b pod opieką merytoryczną pań: Katarzyny Monarchy.

Film do pobrania...

Film - Szwecja

Film powstał w odpowiedzi na zadanie pt. WE'RE ALL THE SAME dla uczestników projektu Erasmus+. Pokaz miał miejsce w listopadzie 2015r w Szwecji w miejscowości Kungsbacka. Opieka realizatorska: Anna Jabłońska.

Harmonogram działań - międzynarodowy projekt ERASMUS+

Liceum Plastyczne w Poznaniu

Harmonogram działań - międzynarodowy projekt ERASMUS+ (2015-2018)

Ksenofobia, rasizm, przemoc ….

Lp.

Co?

Kiedy?

Kto?

Uwagi:

1.     

Spotkanie wprowadzające dla uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych władzzorganizowane przez wszystkie szkoły partnerskie.

Wrzesień 2015

Szwecja

 

2.     

Spotkanie wprowadzające dla uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych władzzorganizowane przez wszystkie szkoły partnerskie.

Wrzesień/

październik 2015

Beata Stefańska

http://doodle.com/poll/3ncdhim3fz99pef5

3.     

E-book

Wrzesień/

Październik 2015

Włochy i Szwecja

e-book

4.     

Wikipage dla nauczycieli - platforma, na której nauczyciele będą dzielić się informacjami dotyczącymi technicznymi, metodologią, szkoleniami i kursami

Wrzesień/

Październik 2015

Hiszpania

Platforma

Wikipage dla nauczycieli

5.     

Blog:

dzielenie się rezultatami, informowanie o działaniach i promowanie projektu

Październik 2015

Portugalia

Blog:

Uczniowie mogą pisać do siebie, wymieniać zdjęcia przed spotkaniem.

Tworzenie wpisów na blogu – Ewa Grzegorska

6.     

Pierwsze spotkanie dla nauczycieli:

STRATEGIE W NAUCZANIU

a. Wykład o tolerancji

b. praktyczne rady jak działać przeciwko ksenofobii

Listopad 2015

 

Filmy: ‘Are we All Alike?’

             ‘Xenophobia’

           ‘Dzień w Liceum Plastycznym’

‘Design thinking – a workshop’

Prezentacje: „Ksenofobia – jak realizujemy ten temat na lekcjach?”

– uczniowie: Natasza Bosiacka, Wiktoria Kowalczyk, Julia Szymanowska, Joanna Zychla, Anna Polny, Maria Drożdżal, Martyna Tokarska, Wiktoria Przybylska, Nawojka Zielazek, Joanna Dudzińska, Marta Małyszczak, Joanna Woźniak, Barbara Pieślak,

 Wiktor Łącki, Konrad Wrembel,

Nauczyciele: Anna Jabłońska, Katarzyna Maciąg, Beata Stefańska, Karolina Prymas-Jóźwiak, Katarzyna Pietralik, Agnieszka Pijanowska, Kamila Rawluk, Wawrzyniec Reichstein, Dawid Stelmach

7.     

Pierwsze spotkanie uczniów

a. Prezentacja: (filmy ) na temat czy wszyscy jesteśmy podobni?

Informacje o kraju, regionie, szkole, życiu uczniów, czasie wolnym.

b. Gry i scenki Tworzone przez uczniów.

Listopad 2015

 

Spektakl Teatru Nowego w Poznaniu: ”Obwód głowy”( grupowe wyjście dla uczniów )

Opiekunowie grupy:

Małgorzata Szymańska, Beata Stefańska

8.

Dwugodzinne warsztaty w oparciu o film  w klasach I - IV na temat rasizmu, ksenofobii i odrzucenia

Marzec 2016

 
Tomasz Chudzńsk:i  film" Niebieskoocy" w reżyserii Jane Elliott
 
 Dwugodzinne warsztaty w oparciu o film  w klasach I - IV na temat rasizmu, ksenofobii i odrzucenia

9.     

Drugie spotkanie (uczniowie i nauczyciele równolegle)

a. Edukacja przeciw ksenofobii i rasizmowi na przestrzeni wieków

b. Wykład na temat wielkich działaczy zwalczających rasizm

a. Ksenofobia i rasizm w historii każdego z krajów partnerskich

b. Praca na temat znanych przeciwników rasizmu

Kwiecień 2016

 

Mural i film: ‘The ma king of a mural”

Uczniowie: Marta Małyszczak, Izabela Sulczyńska, Ewa Wytykowska, Anna Mandziak, Jakub Matusewicz, Hadrian Silski

Nauczyciele : Anna Jabłońska, Katarzyna Maciąg, Beata Stefańska, Piotr Wegner, Andrzej Maldzis

 
Kattarzyna Pietralik fotografie na wystawe
                                                   Mariola Pieprzyk, Katarzyna Monarcha - logo projektu ( uczniowie : Piotr Kaminski i Violetta Grochowy klasa III b )

Prace plastyczne na temat : ‘ Ksenofobia, rasizm i odrzucenie’ uczniowie klasIIb i IIa

Fotografie: Natalia Wieczorek klasa IIIa

Udział w warsztatach dla uczniów : Marta Małyszczak, Katarzyna Lamenta

 

10

Pierwsza konferencja oceniająca i wystawa

Szkoły organizują konferencję i wystawę podsumowującą pracę, efekty i doświadczenia uczniów (kwestionariusze dotyczące opinii)

Maj/

czerwiec 2016

 

I Konferencja i wystawa

(kwestionariusze dotyczące opinii)

11

Trzecie spotkanie nauczycieli ;

Zapobieganie ksenofobii i przemocy

Mniejszości w Europie. Wykluczenie i uprzedzenia.

Październik 2016

 

Trzecie spotkanie nauczycieli

12

Trzecia wymiana uczniów

Prezentacja: Mniejszości w naszych krajach.

Październik 2016

 

Trzecia wymiana uczniów

 

     

13. 

Czwarte spotkanie dla nauczycieli Metodologia:

 a. Konferencja – Nauczanie języka i kultury, tworzenie metod nauczania.

Luty 2017

 

4. spotkanie Nauczycieli

14. 

Czwarte spotkanie uczniów

a. Obce rodziny na naszym terenie.

b. Zbieranie danych, tworzenie mapy krajów

Luty 2017

 

Czwarta wymiana uczniów

15. 

Piąte spotkanie dla nauczycieli:

a. Nowe strategie działań. Design Thinking.

b. Jak zwalczać ksenofobię za pomocą sztuki

Maj 2017

 

5. spotkanie Nauczycieli

16. 

Piąte spotkanie uczniów:

a. Przeciwko ksenofobii i wykluczeniu.

b. Wystawa prac będących efektem kursu

Maj 2017

 

Wystawa

17. 

Szóste spotkanie nauczycieli:

Praktyczny przewodnik po zajęciach edukacyjnych przeciwko dyskryminacji (dyskryminacja – różne aspekty)

Październik 2017

   

18. 

Szóste spotkanie uczniów

a. Aktywne obywatelstwo – organizacje, wolontariat przeciwko ksenofobii

b. Edukacja międzykulturowa

Październik 2017

 

Spotkanie uczniów

19. 

Druga ocena i wystawapodsumowanie drugiego roku projektu.

Listopad/

Grudzień 2017

 

Podsumowanie II roku projektu - wystawa

20. 

Siódme spotkanie

Nauczyciele:

a. Różnica pomiędzy rasizmem a ksenofobią.

b. Jakie są nasze uprzedzenia?

c. Konferencja na temat rasizmu i ksenofobii

Uczniowie:

a. Dlaczego istnieje ksenofobia? - refleksja.

b. Tworzenie filmu.

Luty 2018

 

Nauczyciele i uczniowie

21. 

Szkolenie dla nauczycieli :

Różnorodność kulturowa.

a. Jakie niesie ze sobą problemy i jak można je rozwiązywać.

b. Tolerancja religijna: Muzułmanie a Chrześcijanie

Uczniowie: Prezentacja 

a. Jak się czujesz? Jak uczniowie z rodzin imigrantów czują się w naszym kraju.

b. Największe religie świata.

Kwiecień 2018

   

22. 

Trzecia konferencja podsumowująca i wystawa.

Maj/Czerwiec 2018

 

wystawa

23. 

????

Listopad 2015

Kwiecień 2016

 

Gospodarze wizyt:

Szwecja Listopad 2015

Węgry Kwiecień 2016

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608