Dankowski Stanisław - matematyka

Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowy system oceniania. Pobierz plik ...

planwynikowyklasa1A2014-15. Pobierz plik ...

planwynikowyklasa2B2014-15. Pobierz plik ...

planwynikowyklasa3A2014-15. Pobierz plik ...

planwynikowyklasa4B2014-15. Pobierz plik ...

podstawaprogramowaz23.08.2007.kl.4Bpoziompodstawowy. Pobierz plik ...

zakresrozszerz.kl.2AB3AB. Pobierz plik ...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608