Dering-Kodym Janina - język niemiecki

Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne karta tytulowa. Pobierz plik...

Sposob sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach języka niemieckiego. Pobierz plik...

Infos 1A-czynności do opanowania w zakresie wiedzy i umiejętności. Pobierz plik...

Infos 1A-wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Pobierz plik...

Infos 2A-czynności do opanowania w zakresie wiedzy i umiejętności. Pobierz plik...

Infos 2A-wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Pobierz plik...

Infos 2B-czynności do opanowania w zakresie wiedzy i umiejętności. Pobierz plik...

Infos 2B-wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Pobierz plik...

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608