Statut Stowarzyszenia: Pobierz plik...

Regulamin: Pobierz plik...

Stypendia: Pobierz plik...

Zajęcia dla kandydatów

Organizowane przez Stowarzyszenie „Kreska”, zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego

im.Piotra Potworowskiego w Poznaniu z rysunku, malarstwa i rzeźby odbywają się w roku szkolnym 2018/2019

w soboty w godzinach 10.00 – 13.00

Na zajęcia z rysunku należy zabrać ze sobą papier A3, ołówki 2B - 8B, gumkę;

na malarstwo – pędzle płaskie i okrągłe, farby wodne, naczynia do wody, szmatka;

a na zajęcia rzeźbiarskie 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków.

Opłata za zajęcia (4 godziny lekcyjne) wynosi 40,00zł – płatne na miejscu u nauczyciela.

Jednocześnie informujemy, że aktywne uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotowanie kandydata

do egzaminu wstępnego, który jest częścią złożonego procesu rekrutacji do Liceum Plastycznego w Poznaniu.

Uczestnictwo w warsztatach nie stanowi gwarancji dostania się do szkoły.

Zajęcia są dedykowane również młodzieży pragnącej realizować swoje pasje i zainteresowania.

Z uwagi na duże zainteresowanie przy wejściu do szkoły będą zapisy na zajęcia rzeźbiarskie,

które będą się każdej soboty odbywać w dwóch turach: 10:00 - 11:30 oraz 11:30 - 13:00.

Zapisów na rzeźbę można też dokonać na stronie: facebook.com/stowarzyszeniekreska

Zapraszamy serdecznie!

Zajęcia sobotnie

Warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów odbywają się w soboty w godz. 10.00 - 13.00  naprzemiennie rysunek i malarstwo oraz rzeźba. Na zajęcia z rysunku i malarstwa należy zabrać ze sobą papier A3, ołówki 2B – 8B, gumkę, pędzle płaskie i okrągłe, farby wodne, naczynia do wody, a na zajęcia rzeźbiarskie 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków. Zajęcia są płatne 35,-zł - na miejscu u nauczyciela.
 
 
Zapraszamy serdecznie!

Odbiór dyplomów

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze odebranie prac dyplomowych.

Wymienione poniżej osoby, mogą odbierać prace do końca roku szkolnego we wtorki 9.00 – 10.30, 12.30 – 15.00,

środy 10.30-12.30 i czwartki 9.00 – 11.30 i 13.00 – 15.00

 

Czytaj więcej...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608