Statut Stowarzyszenia: Pobierz plik...

Regulamin: Pobierz plik...

Stypendia: Pobierz plik...

Inforamcja o stypendiach dla uczniów

STOWARZYSZENIE “KRESKA" informuje, że:

ze względu na sytuację związaną z COVID-19, Stowarzyszenie “Kreska” nie przyznaje stypendiów za wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

SZKOŁA DLA UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. PLSP to szkoła z blisko 75 letnią tradycją, powstała w 1946 roku.

Edukacja

Edukacja trwa pięć lat i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne:
podstawy projektowania
projektowanie graficzne
aranżacja wnętrz
projektowanie multimedialne
rysunek
malarstwo
rzeźba
podstawy fotografii i filmu
historia sztuki
W ramach programu nauczania realizowane są dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowa historia sztuki od klasy pierwszej, oraz do wyboru język polski, matematyka i język angielski od klasy drugiej.

Wykształcenie / tytuł zawodowy

Nauka w PLSP kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymują DYPLOM z tytułem zawodowym "plastyk" i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach. Głównymi przedmiotami kierunkowymi do wyboru są: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE i ARANŻACJA WNĘTRZ

Plenery, konkursy, warsztaty, projekty międzynarodowe

W czasie nauki uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji plastycznej - warsztatach, konkursach.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki oraz zajęcia zespołu wokalnego.
Szkoła zapewnia dodatkowe wykłady z historii sztuki i zajęcia w pracowniach artystycznych. Uczniowie prowadzą galerię szkolną, w której prezentują swoje prace.
Szkoła posiada studio fotograficzne i pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt i licencjonowane programy 2D i 3D.
Od wielu lat realizowane są projekty międzynarodowe ERASMUS+ oraz międzynarodowe wymiany kulturalne ze szkołami artystycznymi.

Kogo przyjmujemy?

Do liceum przyjmujemy uczniów uzdolnionych plastycznie, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury.

Co dalej? Kto kończy naszą szkołę?

Absolwenci podejmują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach artystycznych lub pracują w agencjach reklamowych i zespołach projektowych lub architektonicznych. Szkołę ukończyło blisko 3000 osób. Wielu z nich osiągnęło znaczące sukcesy zawodowe. Wśród absolwentów są wybitni polscy artyści i projektanci.

 

 

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608