Zajęcia dla kandydatów

Stowarzyszenie „Kreska” organizuje zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu.

Zajęcia odbywają się w soboty i trwają od godziny 10:00 do 13:00.

Opłata za zajęcia (4 godziny lekcyjne) wynosi 40,00zł – płatne na miejscu u nauczyciela.

Na zajęcia z rysunku należy zabrać ze sobą blok rysunkowy A3, lub blok techniczny A3, ołówki 2B - 8B, gumkę.

Na malarstwo – pędzle płaskie i okrągłe, farby akrylowe lub tempery lub plakatówki, naczynia do wody, szmatkę, Na zajęcia nie przynosimy farb olejnych.

Na zajęcia rzeźbiarskie należy przynieść: 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków.

Jednocześnie informujemy, że aktywne uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotowanie kandydata do egzaminu wstępnego, który jest częścią złożonego procesu rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Uczestnictwo w warsztatach nie stanowi gwarancji dostania się do szkoły.

Zajęcia są dedykowane również młodzieży pragnącej realizować swoje pasje i zainteresowania.

Zapraszamy serdecznie!

Nauczane specjalności

Liceum Plastyczne jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do liceum przyjmujemy uczniów uzdolnionych artystycznie, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Edukacja trwa cztery lata  i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz historia sztuki. Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: "PROJEKTOWANIE GRAFICZNE" oraz "ARANŻACJA PRZESTRZENI". Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach. W ramach programu nauczania realizowane są co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowa historia sztuki od klasy 1, oraz do wyboru język polski, matematyka i język angielski od klasy 2.

W czasie nauki uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji plastycznej - warsztatach, konkursach. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki oraz zajęcia zespołu wokalnego. Szkoła zapewnia dodatkowe wykłady z historii sztuki i zajęcia w pracowniach artystycznych. Uczniowie prowadzą galerię szkolną, w której prezentują swoje prace. Szkoła posiada studio fotograficzne i pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt i licencjonowane programy 2D i 3D.


Liceum Plastyczne to szkoła z wieloletnią tradycją, powstała w 1946 roku. Szkołę ukończyło wielu wybitnych polskich artystów i projektantów osiągając znaczące sukcesy artystyczne. Absolwenci podejmują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach artystycznych lub pracują w agencjach reklamowych i zespołach architektonicznych.

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608