Warsztaty

W sobotę 29 kwietnia zapraszamy na warsztaty z rzeźby..

Zapraszamy!

Rekrutacja 2017/2018

BANER rekrutacja

Terminarz rekrutacji: Pobierz plik...

Kwestionariusz: Pobierz plik...

Zasady rekrutacji: Pobierz plik...

Bank pytań na egzamin wstępny

Szanowni kandydaci! Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin wstępny obejmuje oprócz części praktycznej z rysunku, malarstwa i rzeźby również sprawdzenie wiedzy o kulturze i sztuce, zawartej w podstawie programowej dla przedmiotu "sztuka". Poniżej zamieszczamy przykładowe pytania, z którymi możecie się spotkać podczas rozmowy z komisją.

Materiał został opracowany na podstawie podręcznika do gimnazjum S.K. Stopczyka "Bliżej sztuki", wyd. WSiP, 2009.

Bank pytań. Pobierz plik ...

Warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów

Warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów odbywają się w soboty od godz.10.00 do 13.00 – cena 35,-zł. Na zajęcia z rysunku i malarstwa należy zabrać ze sobą papier A3, ołówki 2B – 8B, gumkę, pędzle płaskie i okrągłe, farby, naczynie do wody. Na pierwsze zajęcia z rzeźby nie trzeba przynosić gliny, nauczyciel poinformuje jaka glina jest potrzebna.
Zajęcia odbywają się co sobotę, naprzemiennie malarstwo i rysunek oraz rzeźba.

Zapraszamy serdecznie!

Nauczane specjalności

Do liceum przyjmujemy uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Liceum Plastyczne jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Edukacja trwa cztery lata i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne: reklama wizualna i projektowanie przestrzenne, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, historia sztuki. Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: "PROJEKTOWANIE GRAFICZNE" oraz od 2007 roku  "ARANŻACJA PRZESTRZENI". Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach. Od roku szkolnego 2013/2014 uczeń obowiązkowo realizuje co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowa historia sztuki od klasy 1, oraz do wyboru historia, język polski, matematyka i język angielski od klasy2.

Większość absolwentów kontynuuje naukę w uczelniach artystycznych. W czasie nauki uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji plastycznej - warsztatach, konkursach. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki, dodatkowe wykłady z historii sztuki, zajęcia zespołu wokalnego. Uczniowie prowadzą galerię szkolną, w której prezentują swoje prace. Szkoła dysponuje pracowniami rysunku, malarstwa, rzeźby (możliwość realizowania prac ceramicznych), fotografii, pracowniami projektowymi oraz dwoma pracowniami komputerowymi PC i MAC.
Liceum Plastyczne to szkoła z wieloletnią tradycją. Szkołę ukończyło wielu wybitnych polskich artystów i projektantów osiągając znaczące sukcesy artystyczne.

 

 

Reklama wizulana

96Wybrane prace wykonane przez uczniów specjalności Reklama wizualna. Od roku szkolnego 2014/2015 specjalność Projektowanie graficzne.

Czytaj więcej...

Projektowanie przestrzenne

143-bloch-aleksandraWybrane prace wykonane przez uczniów specjalności Projektowanie przestrzenne. Od roku szkolnego 2014-2015 specjalność Aranżacja przestrzeni.

Czytaj więcej...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608