Lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w szkole

Lista kandydatów po gimnazjum zakwalifikowanych do podjęcia nauki w szkole

Pobierz plik...

Lista kandydatów po szkole podstawowej zakwalifikowanych do podjęcia nauki w szkole

Pobierz plik...

Kandydaci zakwalifikowani do podjęcia nauki uzupełniają dokumenty do dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) do godz. 13:00

  • Świadectwo (karta) zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
  • posiadana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli taka jest wydana)

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych ogłoszona zostanie 28 czerwca 2019 r.(piątek) do godz. 13:00.

Ostateczna lista przyjętych do szkoły ogłoszona zostanie 05 lipca (piątek) 2019 r. do godz. 13:00.

Zebranie z rodzicami osób przyjętych do szkoły na rok 2019/2020 w dniu 05 lipca 2019 r. o godz. 16:00.

REKRUTACJA

BANER

 

Terminarz: Pobierz plik...

REKRUTACJA DO Liceum Plastycznego (absolwenci gimnazjum)

- zasady: Pobierz plik....

- Kwestionariusz: Pobierz plik....

- Baza zagadnień: Pobierz plik....

REKRUTACJA DO Liceum Sztuk Plastycznych (absolwenci szkoły podstawowej)

- zasady: Pobierz plik....

- Kwestionariusz: Pobierz plik....

- Baza zagadnień: Pobierz plik....

 

 

Od 1 marca 2019 r. rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z terminarzem i zasadami rekrutacji oraz pobranie kwestionariusza z załączników.

Zajęcia dla kandydatów

Organizowane przez Stowarzyszenie „Kreska”, zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego im.

Piotra Potworowskiego w Poznaniu z rysunku, malarstwa i rzeźby odbywają się w roku szkolnym 2018/2019

w soboty w godzinach 10.00 – 13.00

Na zajęcia z rysunku należy zabrać ze sobą blok rysunkowy A3, lub blok techniczny A3, ołówki 2B - 8B, gumkę;

na malarstwo – pędzle płaskie i okrągłe, farby wodne - tempery lub plakatówki, naczynia do wody, szmatka;

a na zajęcia rzeźbiarskie 1-2 kg gliny brązowej dostępnej w sklepach dla plastyków.

Opłata za zajęcia (4 godziny lekcyjne) wynosi 40,00zł – płatne na miejscu u nauczyciela.

Jednocześnie informujemy, że aktywne uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotowanie kandydata

do egzaminu wstępnego, który jest częścią złożonego procesu rekrutacji do Liceum Plastycznego w Poznaniu.

Uczestnictwo w warsztatach nie stanowi gwarancji dostania się do szkoły.

Zajęcia są dedykowane również młodzieży pragnącej realizować swoje pasje i zainteresowania.

Z uwagi na duże zainteresowanie przy wejściu do szkoły będą zapisy na zajęcia rzeźbiarskie,

które będą się każdej soboty odbywać w dwóch turach: 10:00 - 11:30 oraz 11:30 - 13:00.

Zapisów na rzeźbę można też dokonać na stronie: facebook.com/stowarzyszeniekreska

Zapraszamy serdecznie!

Nauczane specjalności

Liceum Plastyczne jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do liceum przyjmujemy uczniów uzdolnionych artystycznie, wrażliwych i ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Edukacja trwa cztery lata  i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego) oraz przedmioty artystyczne: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz historia sztuki. Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: "PROJEKTOWANIE GRAFICZNE" oraz "ARANŻACJA PRZESTRZENI". Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na ogólnie obowiązujących zasadach. W ramach programu nauczania realizowane są co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowa historia sztuki od klasy 1, oraz do wyboru język polski, matematyka i język angielski od klasy 2.

W czasie nauki uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji plastycznej - warsztatach, konkursach. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki oraz zajęcia zespołu wokalnego. Szkoła zapewnia dodatkowe wykłady z historii sztuki i zajęcia w pracowniach artystycznych. Uczniowie prowadzą galerię szkolną, w której prezentują swoje prace. Szkoła posiada studio fotograficzne i pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt i licencjonowane programy 2D i 3D.


Liceum Plastyczne to szkoła z wieloletnią tradycją, powstała w 1946 roku. Szkołę ukończyło wielu wybitnych polskich artystów i projektantów osiągając znaczące sukcesy artystyczne. Absolwenci podejmują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach artystycznych lub pracują w agencjach reklamowych i zespołach architektonicznych.

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608