Warsztaty Design thinking

001Metodologia Design Thinking, która przez praktykujących ją projektantów, edukatorów czy zespoły kreatywne nazywana jest „ludzką metodą”, służy człowiekowi i na zaspokajaniu jego potrzeb się koncentruje. Właśnie dlatego postanowiliśmy w naszej szkole skorzystać z niej przy pracy nad poszukiwaniem strategii konstruktywnych postaw „Wobec ksenofobii, rasizmu i wykluczenia”.
Podstawą Design Thinking jest praca warsztatowa w zespole składającym się z uczestników o różnych punktach widzenia. Każdy z nich wnosi swoją unikalną wiedzę do procesu. W procesie tworzenia innowacyjnych strategii odpowiadających na wyzwania tematu warsztatu, każdy głos jest równy, nie liczy się ani wiek, ani stanowisko, ani pochodzenie. W naszych 3-4 osobowych grupach warsztatowych mieliśmy po jednym nauczycielu naszej szkoły, po jednym przedstawicielu lokalnego środowiska i po dwóch uczniów z różnych klas.


Metoda DT polega na przejściu przez pięć kluczowych etapów: empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania, testowania. Równie ważną zasadą jest praca dla konkretnego człowieka lub grupy ludzi, dlatego na potrzeby naszego warsztatu przygotowane zostały wywiady z czterema osobami (Personami), opracowano ich opisy wraz z materiałem wizualnym, który pozwolił uczestnikom warsztatu „zobaczyć” te osoby i poznać ich sposób myślenia na dany temat. Po empatycznym zapoznaniu się z Personą każda grupa zdiagnozowała jej potrzeby, których zaspokojenie pozwoliłoby przeciwdziałać obawom czy uprzedzeniom wobec cudzoziemców. Najbardziej kreatywną częścią warsztatu była burza mózgów. To był moment wymyślania konkretnych rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb naszych Person. Następnie każda grupa wybrała trzy pomysły, o których opowiedziała na forum, otrzymała natychmiastową informację zwrotną od pozostałych uczestników i po kolejnej selekcji przystąpiła do ich prototypowania, czyli wykonania dwóch wizualizacji swoich pomysłów. Powstały graficzne plansze i makiety, o których opowiadali przedstawiciele każdej z grup. To była faza testowania. Po kolejnej porcji feedbacku udoskonalono swoje prototypy i wykonano wizualne podsumowanie projektu. Na zakończenie moderator warsztatu przeprowadził glosowanie na projekt, który najbardziej spodobał się całej grupie – zwycięski należał do Kasi, Nawojki i Lucyny - grupy pracującej dla Mariana (lat 53).
Te kilka niezwykle intensywnych godzin nie tylko zaowocowało wypracowaniem konstruktywnych strategii zachowania wobec ksenofobii czy wykluczenia, ale także było doskonałą okazją do wzajemnej inspiracji, dialogu i bezpośredniej wymiany opinii, obaw i niepokojów wobec zaistniałej sytuacji międzynarodowej, dodajmy obaw, które są udziałem każdego świadomego i odpowiedzialnego człowieka.
Jesteśmy przekonani, że metoda Design Thinking ma dodatkową wartość w środowisku szkolnym, bowiem służy nauce tolerancji, szacunku, jak również kultury dyskusji. Pracując w grupie, korzystamy wszak ze wspólnych zasobów wiedzy i osobistych doświadczeń, mnożymy potencjał rozwiązań.
Karolina Prymas-Jóźwiak, nauczyciel historii sztuki, moderator warsztatu,
6 listopada 2015


Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608