REGULAMINY PLENERÓW

Ia-REGULAMIN WYJAZODOW SZKOLNYCH: Pobierz plik...

Ib-REGULAMIN WYJAZODOW SZKOLNYCH: Pobierz plik...

IIa,IIb-REGULAMIN WYJAZODOW SZKOLNYCH: Pobierz plik...

IIIa,IIIb-REGULAMIN WYJAZODOW SZKOLNYCH: Pobierz plik...

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Plan obowiązujący od 01.04.2019

Link do strony z planem. Kliknij, aby przejść....

1a

2

3

4

5

Szanowni Państwo, publikujemy plan na nowy rok szkolny.

Link do strony z planem. Kliknij, aby przejść....

(Data publikacji: 19.08.2018, aktualizacja 31.08.2018)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty szkolne

Statut szkoły. Pobierz plik zawierający statut szkoły ...

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Pobierz plik zawierający WSO ...

Regulamin egzaminu dyplomowego. Pobierz plik zawierający Regulamin egzaminu dyplomowego

 

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE (załącznik do statutu nr 13). Pobierz plik...

 

Zwolnienie z  W-Fu – Oświadczenie rodzica. Pobierz plik...

Zwolnienie ucznia przez rodzica. Pobierz plik...

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodzica. Pobierz plik...

Oświadczenie ucznia pełnoletniego. Pobierz plik...

Usprawiedliwienie nieobecności przez ucznia pełnoletniego. Pobierz plik...

Nauczyciele do dyspozycji rodziców Pobierz plik...

Program Wychowawczy i Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczy w roku szkolnym 2018/2019. Pobierz plik...

Terminarz

Terminarz na rok szkolny 2018/2019 (aktualizacja 01.10.2018r.). Pobierz plik...

 

Podręczniki

Aktualny spis podręczników. Pobierz...

Loga

Logo Liceum Plastycznego w Poznaniu:

Pobierz plik cdr ...

Pobierz plik pdf ...

Pobierz plik jpg ...

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35
60-163 Poznań

sekretariat (at) lp.poznan.pl
tel. +48 61 868 48 68
fax +48 61 868 48 68

kom. +48 798 210 608